VEKOP-2.2.1-16-2017-00002

Pályázat adatai

VEKOP-2.2.1-16-2017-00002

Orvosi műszergyártás alprogram Az orvosi berendezés és eszközgyártás területére a flexibilitás, innovativitás, erős exportképesség, nagy beszállítói igény a jellemző. Cél olyan fejlesztési projektek támogatása, amelyek a terület szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozására irányulnak.

Benyújtott pályázati projekt címe:„Újszülött, koraszülött csecsemők halálozási arányát csökkentő, egészséges életük esélyeit növelő, intelligens digitális új neonatal reanimációs asztal (nyitott inkubátor) kifejlesztése”

2017.03.06. dátummal Pálinkás József, NKFIH elnökének aláírásával, KFI Szakpolitikai szempontból támogathatónak minősítette a konzorciális projekttervet.

2017.06.04. Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság döntése alapján a projektet támogatásra érdemesnek ítélte.

2017.08.07. Támogatási Szerződés és kötelező mellékletei elfogadásra és aláírásra kerültek a konzorciumi tagok és a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről egyaránt.

2017.09.11. határnappal kiutalásra került minden konzorciumi tagnak a projekttel kapcsolatosan lehívható előlegek maximális mértéke (SE a projekt elszámolható költségének 100%, MTA SZTAKI a projekt elszámolható költségének 100%, MEDICOR Zrt. projekt elszámolható költségének 75%)

2017.09.19. konzorciumi projektindító megbeszélés (MEDICOR Zrt. SE, MTA SZTAKI)

  • Támogató (NGM) által aláírt/hitelesített Támogatási Szerződések átadása a konzorciumi tagok részére 1 eredeti példányban,
  • Projekt kezdő időpont kitűzése,
  • Projekt megkezdéséig szükséges konzorciális teendők megbeszélése

Projekt tervezett kezdete: 2018.01.01. – tervezett befejezése: 2019.12.31.

Megvalósítás: MEDICOR ZRT – SE – MTA SZTAKI KONZORCIUM