Innovations & Commitments

Tenders of MEDICOR

5973b9adb0944.jpg

KFI_16-2016-0130

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázatán a 2016.11.21. -én hozott döntés alapján a MEDICOR Zrt. 259.114.000,- Ft összegű támogatást nyert a támogatás intenzitása: 69,56%.
 
A pályázat azonosítószáma: KFI_16-2016-0130
Címe: MEDICOR BabyLife Plus új, intelligens szállító inkubátorhoz világszínvonalú technológiák kutatása, prototípus kifejlesztése, a termék klinikai approbációja, és piaci bevezetése.
 
Magyarország 100 éves tradícióval rendelkezik az orvosi műszergyártás területén, amelynek az újszülött-gyógyászati eszközök gyártása az egyik kiemelkedő szakterülete. A MEDICOR – amelynek története szintén 100 évre nyúlik vissza* - évtizedek óta világszínvonalon gyárt-fejleszt-értékesít zárt-stacioner újszülött intenzív inkubátorokat, és újszülött reanimációs (újraélesztő) műtőasztalokat (nyitott inkubátorokat), és más újszülött-gyógyászati műszereket.
MEDICOR Elektronika Zrt. (MEDICOR Zrt.) a Közép-Magyarország régió tudásintenzív, innovatív vállalkozásaként – az újszülött-gyógyászati eszközök fejlesztésének, gyártásának területén vezető szerepet tölt be, és most nagy szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes, intelligens, digitális szállító inkubátort fejleszt.
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázatán a MEDICOR Zrt. 259.114.000,- Ft összegű támogatást nyert (pályázat azonosítószáma: KFI_16-2016-0130) MEDICOR® BabyLife® Plus új világszínvonalú technológiák kutatása, szállító inkubátor prototípus kifejlesztése, a termék klinikai approbációja, és piaci bevezetésére.
 
Hazánkban kiemelt jelentőségű a demográfiai helyzet romlásának lassítása, megállítása. Ebben a legfontosabb út, a születések számának gyarapítása, a csecsemőhalandóság minimalizálása. Ezen cél egyik nélkülözhetetlen technikai eszköze az újszülött szállító inkubátor, amelynek legfontosabb funkciója, hogy az újszülött életben maradását szolgálja, bárhol történik a születés.
A MEDICOR Zrt.-nek a támogatott fejlesztési projektben kitűzött célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenység elvégzése, amelynek eredménye egy új, Magyarországon nem gyártott, világviszonylatban versenyképes, intelligens, digitális, alap és intenzív szállító inkubátor kifejlesztése. A projekt keretében olyan új terméket, szolgáltatásokat, megoldásokat tervezünk megvalósítani, amelyeket még sehol a világon nem hoztak létre, ill. nem alkalmaztak.  Az új fejlesztés során világszínvonalú, a piacon ilyen tudással még nem létező, exportképes új termék jön létre.
 
Az eredmények hasznosítói elsősorban az újszülötteket, koraszülötteket, ápoló intézmények, az újszülött szállítást végző szervezetek, végső soron a gyermeket váró családok, mert kevesebb lesz a csecsemőhalálozás, nagyobb lesz a minőségi túlélés esélye. A hasznosítók másodsorban a neonatológus orvosok, szülészek is, akik a kezelés, a működés, és az informatika legkorszerűbb megoldásaival végezhetik munkájukat, sokkal korszerűbb és biztonságosabb körülmények között. Az újszülött (különösen koraszülött) korban összegyűjtött részletes adatok feldolgozásával egyes betegségek valószínűsége előre kiszűrhető, így a megelőzésre, vagy a kezelésre előzetesen is fel lehet készülni, ill. azokat el lehet hárítani. A projekt keretében archiválásra, elemzésre kerülő klinikai diagnosztikai adatok együtt, egy specifikus új adatbázist hoznak létre, mely a kezelések, kutatások minden területe számára később is nagy értékkel bír.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31
 
(*a centenáriumi emlékezés 2017. szeptember 23. 11,00 óra, Kruj Iván Sportcsarnok).
Elérhetőségek:
MEDICOR Elektronika Zrt.
H-1097 Budapest Illatos út 9.
Tel: (+36-1) 280-6342
E-mail: medicor@medicor.hu
 

5c4061a0e7b3e075170382.pdf
5b4923d9046aa.jpg

VEKOP-2.2.1-16-2017-00002

Orvosi műszergyártás alprogram Az orvosi berendezés és eszközgyártás területére a flexibilitás, innovativitás, erős exportképesség, nagy beszállítói igény a jellemző. Cél olyan fejlesztési projektek támogatása, amelyek a terület szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozására irányulnak.

Benyújtott pályázati projekt címe:„Újszülött, koraszülött csecsemők halálozási arányát csökkentő, egészséges életük esélyeit növelő, intelligens digitális új neonatal reanimációs asztal (nyitott inkubátor) kifejlesztése”

2017.03.06. dátummal Pálinkás József, NKFIH elnökének aláírásával, KFI Szakpolitikai szempontból támogathatónak minősítette a konzorciális projekttervet.

2017.06.04. Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság döntése alapján a projektet támogatásra érdemesnek ítélte.

2017.08.07. Támogatási Szerződés és kötelező mellékletei elfogadásra és aláírásra kerültek a konzorciumi tagok és a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről egyaránt.

2017.09.11. határnappal kiutalásra került minden konzorciumi tagnak a projekttel kapcsolatosan lehívható előlegek maximális mértéke (SE a projekt elszámolható költségének 100%, MTA SZTAKI a projekt elszámolható költségének 100%, MEDICOR Zrt. projekt elszámolható költségének 75%)

2017.09.19. konzorciumi projektindító megbeszélés (MEDICOR Zrt. SE, MTA SZTAKI)

 • Támogató (NGM) által aláírt/hitelesített Támogatási Szerződések átadása a konzorciumi tagok részére 1 eredeti példányban,
 • Projekt kezdő időpont kitűzése,
 • Projekt megkezdéséig szükséges konzorciális teendők megbeszélése

Projekt tervezett kezdete: 2018.01.01. – tervezett befejezése: 2019.12.31.

Megvalósítás: MEDICOR ZRT – SE – MTA SZTAKI KONZORCIUM

5c406007112ed054848828.pdf
5e1649d9be1e8797465257.jpg

2018-1.1.1-MKI-2018-00079

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírásra került a Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása pályázati felhívása.
A pályázat azonosítószáma: 2018-1.1.1-MKI-2018-00079
Projekt megvalósításához NKFI Alapból nyújtott támogatás összege: 98 074 412 Ft

Projekt megvalósítása: 2019.01.01. - 2020.10.31.
 
Projekt címe:  Újszülöttek, koraszülött csecsemők gyógyítását szolgáló új terápiás kékfénylámpa változatok kísérleti kifejlesztése, prototípusok készítése, exportképessé tétele.

Projekt összefoglaló: 

A tervezett projekt kiindulópontja az a tapasztalat, hogy a méhen belül az újszülöttek szervezetében több, az oxigént szállító vörösvértest található, amelyek egy része a születés után szétesik, bilirubin szabadul fel, a bőr sárgássá színeződik. Amennyiben nem kezelik az újszülöttet, a sárgaság akár olyan fokot is elérhet, hogy a bilirubin átkerül a vér-agy gáton, károsíthatja az agyat, ezért ha a bilirubin mennyisége elér egy bizonyos szintet, akkor fototerápiás kezelés szükséges. 
Az orvos- és műszaki tudomány felfedezése, hogy az UV-fény (kékfény) hatására a bőrben lévő bilirubin átalakul vízben oldódóvá, és így a máj munkája nélkül is kiürül a szervezetbőlMellékhatásaira azonban csak az elmúlt években irányult rá a figyelem, holott nemcsak a módszer használata, hanem túl használata is elterjedt, aminek megelőzésére a fejlesztésnél figyelmet kell fordítani.
A hagyományos készülékek használatánál felmerült, hogy közönséges és atípusos anyajegyek kialakulását eredményezhetik, ezért fontos a modern, szűkebb hullámhossz-tartományt kibocsátó készülék kifejlesztése (speciális LED sugárzók, beépítése), és új megoldásként a lámpába integrált sugárzási dózis folyamatos monitorizálása, és összegzése. 
A projekt célja olyan LED sugárzó kékfény terápiás lámpacsalád kifejlesztése, amellyel lerövidíthető a terápiás idő, csak 1-2 napos fénykezelésre lesz szükség, szemben a korábbi 3-4 nappal, miközben kezelés hatásfoka jobb lesz, és a mellékhatás minimalizálható. 
A lámpába integrálni fogjuk az újszülött testhőmérséklet mérését, a véroxigénszint és pulzusmérést. A fejlesztésnél kísérleteket végzünk a mérés non-kontakt technológiák alkalmazására.
Innováció és Tradíció, MEDICOR – Az egészséges kapcsolat.
Elérhetőségek:
MEDICOR Elektronika Zrt.
H-1097 Budapest Illatos út 9.
Tel: (+36-1) 280-6342
E-mail: 
medicor@medicor.hu
6163510bd8c25408650447.jpg

PM/15371-18/2020

GÉSZSÉGIPARI TÁMOGATÁSI PROGRAM (ETP)

Projekt címe: Pénzügyminisztérium
Projekt azonosítószáma: MEDICOR egészségipari beruházási és Koronavírus járványhoz köthető K+F tevékenység keretében megvalósuló komplex fejlesztési projekt
Projekt azonosító száma: PM/15371-18/2020
Szerződött támogatás összege: 1 023 280 603 Ft, Mely tartalmaz Kutatás-fejlesztéshez, átmeneti támogatási és COVID-19 szempontjából releváns kutatás-fejlesztéshez nyújtható támogatásokat egyaránt
Projektidőszak: 2021. január 1. - 2022.december 31.

ETP Pályázati projekt főbb megvalósítási pillére:

 1. COVID-hoz köthető orvostechnikai termékek gyártása szükségleteként, egyéb egészségipari beruházás keretében saját tulajdonban lévő 1097 Budapest Illatos út 9. szám alatti ipari telephelyen új 1500 m2-es orvostechnikai eszközök fejlesztésére és prototípusok előállítására alkalmas fejlesztő-gyártó csarnok építése.
 2. MEDICOR® MASSVENTIL® tömeglélegeztető -rendszer prototípus készülék kifejlesztése az Óbudai Egyetemmel együttműködésben és a termék MDR szerinti piacra vitelének megteremtése.
 3. Koronavírus járványhoz köthető K+F tevékenység keretében felnőtt és csecsemő gyógyászatban használatos CPAP non-invazív lélegeztető fejlesztés, prototípus gyártása. Intenzív (PIC) osztályon használt orvostechnikai eszközök adatait összegző orvostechnikai termék fejlesztése, prototípus gyártása.

További információ kérhető:
Telefon: (+36-1) 280 6900
Email: zsolt@medicor.hu

6163526279408454134763.jpg

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00122

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Támogató neve: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFIH)
Projekt címe:A MEDICOR Zrt. újszülött-gyógyászati műszerei rendszerszintű digitalizációjának megvalósítása, mesterséges intelligenciával támogatott adatkoncentrátor és lázlap rendszer létrehozása az újszülöttek, koraszülöttek halálozásának csökkentése érdekében.
Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00122
Szerződött támogatás összege: 342 701 802 Ft
Támogatás mértéke: 67,41%
Projektidőszak: 2021. január 1. - 2023. december 31.

A tervezett K+F projekt célja, a nagyon kis súlyú (500 gr.) újszülöttek életben maradási esélyeinek növelése és minőségi túlélésének megteremtése, melynek érdekében a MEDICOR 70 éves inkubátorfejlesztésben és gyártásban elért tapasztalatait, eredményeit és a kutatóintézetekkel, orvosegyetemekkel való együttműködés korábbi eredményeit is hasznosítja. Társaságunk a Semmelweis Egyetemmel, és a SZTAKI-val már kialakult, sikeres együttműködéssel valósítja meg a fejlesztést. Célunk olyan K+F tevékenység elvégzése, amely által egy új, Magyarországon nem gyártott, világviszonylatban versenyképes, piacvezető, intelligens, digitális, intenzív, komplex újszülött-gyógyászati termékrendszer jön létre. A létrehozandó prototípusok tudásuk alapján nemcsak Magyarországon, hanem az EU-ban, és az egész világon újdonságnak számítanak.

A MEDCIOR Zrt. az újszülött, koraszülöttekkel kapcsolatosan a jövőben is felelős társadalmi szerepvállalást vállalva a legmodernebb technológiákat alkalmazza (mesterséges intelligencia, big-data, non-contakt kamera technológiák…) az újszülött-gyógyászati műszereinek kifejlesztésében, mindezt az újszülöttek, koraszülöttek halálozásának csökkentése és életminőségük javítása érdekében.

További információ kérhető:
Telefon: (+36-1) 280 6900
Email: toth.zsolt@medicor.hu

61635262796ed344242071.pdf
61ed17d84c800075326835.jpg

NTP-2020-000245

Pályázati felhívás megnevezése: Nemzeti Exportvédelmi Program Külpiaci Növekedési Támogatás
Támogató neve: Külügyminisztérium – HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe: A MEDICOR Zrt. külpiaci jelenlétének növelése, Törökországban az újszülött gyógyászati készülékek új gyártó-fejlesztő bázisának létesítésével.
Projekt azonosítószáma: NTP2020-000245
Projekt megvalósítási forma: Konzorcium, Konzorciumvezető: MEDICOR Elektronika Zrt., Konzorciumi tag: MEDICOR Medikal Uretim Ticaret AS
Megvalósítási helyszín: Törökország/Ankara
Szerződött támogatás összege: 479 086 955 FT
Támogatás mértéke: 59,86%
Projektidőszak: 2021.12.09 - 2024. 07.31

A Nemzeti Exportvédelmi Programról szóló 1343/2020. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Kormány felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, a hazai vállalkozások exportpiacokon történő megjelenését, azok megtartását és tőkekihelyezéseiket támogató, vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázati program meghirdetésére a Támogató közreműködésével. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium Fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport (ÁHT azonosító: 297346) megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet 1. melléklet 6. sora alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint fejezetgazda megbízta a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy Támogatóként bonyolítsa le a pályázati programot.

A Támogató 2020.07.21-én meghirdette a Külpiaci Növekedési Támogatás pályázati felhívását, melyre a Konzorciumvezető támogatási kérelmet nyújtott be a MEDICOR Zrt. külpiaci jelenlétének növelése, Törökországban az újszülött gyógyászati készülékek új gyártó-fejlesztő bázisának létesítésével” című projekt megvalósítása érdekében.

A Cég termékei iránt mutatkozó folyamatos kereslet-növekedés kielégítésére a gyártási kapacitás bővítése szükséges. Emiatt a MEDICOR Zrt. megvizsgálta egy MEDICOR többségi tulajdonú gyártóüzem létrehozásának lehetőségét törökországi, Ankarában.

MEDICOR-nak több évtizede együttműködő partnerei vannak Törökországban, akikkel a projekt keretében a termékeink továbbfejlesztését is tervezzük. Nagyon gyorsan forgalomképessé szeretnénk tenni Törökországban a MEDICOR csecsemőgyógyászati termékeit, és rövid időn belül elindítani a helyi dolgozók, partnerek és további magyar iparági vállalkozások – Török piacon érdekelt MediKlaszter tagok- bevonásával a gyártást. Fel kívánjuk építeni a török értékesítési hálózatunkat, hogy segítsük a közel 1 millió török újszülött/koraszülött életben tartását, egészséges életútját. A helyi piaci igényekre szabottan legyártott termékeinket értékesíteni fogjuk a közel-keleti, afrikai és ázsiai célpiacokon.

További információ kérhető:
Telefon: (+36-1) 280 6900
Email: toth.zsolt@medicor.hu

61627f920fec4773965024.jpg

VEKOP-1.2.6.-20-01528

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Kedvezményezett neve: MEDICOR Elektronika Zrt.
Projekt címe: Technológiai fejlesztés, ingatlan korszerűsítés, megújuló energiafelhasználás bevezetése a MEDICOR Zrt-nél
Projekt azonosítószáma:VEKOP-1.2.6.-20-01528
Támogatási összeg: 27 192 802 Ft
Támogatás mértéke: 70%
Projektidőszak: 2020.07.02 - 2021.08.15
Projekt tényleges befejezés dátuma: 2021.07.09

A fejlesztés eredményeként a MEDICOR Zrt új eszközöket vásárolt, amelyek növelik a termékek minőségét, és hozzájárulnak a termelő, fejlesztő terület jobb használhatóságához, mint pl.: az új gyártási, bemérési és fejlesztési terek informatikai rendszerének bővítése, modern csecsemőgyógyászati fejlesztési teszthelyszín kialakítása és a munkafolyamatok digitalizációja, a biztonsági-minőségi feltételek javítása. A társaság székhelyén 50kVA / 60kWp napelem rendszer telepítésére is sor került, amelyet az újszülött-gyógyászati termékek gyártásához és főleg beméréséhez szükséges villamos energia költségeit optimalizálja.

További információ kérhető:
Telefon: (+36-1) 280 6900
Email: toth.zsolt@medicor.hu

6162866702201662386343.pdf
5973b9adb0944.jpg

KFI_16-2016-0130

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázatán a 2016.11.21. -én hozott döntés alapján a MEDICOR Zrt. 259.114.000,- Ft összegű támogatást nyert a támogatás intenzitása: 69,56%.
 
A pályázat azonosítószáma: KFI_16-2016-0130
Címe: MEDICOR BabyLife Plus új, intelligens szállító inkubátorhoz világszínvonalú technológiák kutatása, prototípus kifejlesztése, a termék klinikai approbációja, és piaci bevezetése.
 
Magyarország 100 éves tradícióval rendelkezik az orvosi műszergyártás területén, amelynek az újszülött-gyógyászati eszközök gyártása az egyik kiemelkedő szakterülete. A MEDICOR – amelynek története szintén 100 évre nyúlik vissza* - évtizedek óta világszínvonalon gyárt-fejleszt-értékesít zárt-stacioner újszülött intenzív inkubátorokat, és újszülött reanimációs (újraélesztő) műtőasztalokat (nyitott inkubátorokat), és más újszülött-gyógyászati műszereket.
MEDICOR Elektronika Zrt. (MEDICOR Zrt.) a Közép-Magyarország régió tudásintenzív, innovatív vállalkozásaként – az újszülött-gyógyászati eszközök fejlesztésének, gyártásának területén vezető szerepet tölt be, és most nagy szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes, intelligens, digitális szállító inkubátort fejleszt.
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázatán a MEDICOR Zrt. 259.114.000,- Ft összegű támogatást nyert (pályázat azonosítószáma: KFI_16-2016-0130) MEDICOR® BabyLife® Plus új világszínvonalú technológiák kutatása, szállító inkubátor prototípus kifejlesztése, a termék klinikai approbációja, és piaci bevezetésére.
 
Hazánkban kiemelt jelentőségű a demográfiai helyzet romlásának lassítása, megállítása. Ebben a legfontosabb út, a születések számának gyarapítása, a csecsemőhalandóság minimalizálása. Ezen cél egyik nélkülözhetetlen technikai eszköze az újszülött szállító inkubátor, amelynek legfontosabb funkciója, hogy az újszülött életben maradását szolgálja, bárhol történik a születés.
A MEDICOR Zrt.-nek a támogatott fejlesztési projektben kitűzött célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenység elvégzése, amelynek eredménye egy új, Magyarországon nem gyártott, világviszonylatban versenyképes, intelligens, digitális, alap és intenzív szállító inkubátor kifejlesztése. A projekt keretében olyan új terméket, szolgáltatásokat, megoldásokat tervezünk megvalósítani, amelyeket még sehol a világon nem hoztak létre, ill. nem alkalmaztak.  Az új fejlesztés során világszínvonalú, a piacon ilyen tudással még nem létező, exportképes új termék jön létre.
 
Az eredmények hasznosítói elsősorban az újszülötteket, koraszülötteket, ápoló intézmények, az újszülött szállítást végző szervezetek, végső soron a gyermeket váró családok, mert kevesebb lesz a csecsemőhalálozás, nagyobb lesz a minőségi túlélés esélye. A hasznosítók másodsorban a neonatológus orvosok, szülészek is, akik a kezelés, a működés, és az informatika legkorszerűbb megoldásaival végezhetik munkájukat, sokkal korszerűbb és biztonságosabb körülmények között. Az újszülött (különösen koraszülött) korban összegyűjtött részletes adatok feldolgozásával egyes betegségek valószínűsége előre kiszűrhető, így a megelőzésre, vagy a kezelésre előzetesen is fel lehet készülni, ill. azokat el lehet hárítani. A projekt keretében archiválásra, elemzésre kerülő klinikai diagnosztikai adatok együtt, egy specifikus új adatbázist hoznak létre, mely a kezelések, kutatások minden területe számára később is nagy értékkel bír.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31
 
(*a centenáriumi emlékezés 2017. szeptember 23. 11,00 óra, Kruj Iván Sportcsarnok).
Elérhetőségek:
MEDICOR Elektronika Zrt.
H-1097 Budapest Illatos út 9.
Tel: (+36-1) 280-6342
E-mail: medicor@medicor.hu
 

5c4061a0e7b3e075170382.pdf
5b4923d9046aa.jpg

VEKOP-2.2.1-16-2017-00002

Orvosi műszergyártás alprogram Az orvosi berendezés és eszközgyártás területére a flexibilitás, innovativitás, erős exportképesség, nagy beszállítói igény a jellemző. Cél olyan fejlesztési projektek támogatása, amelyek a terület szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozására irányulnak.

Benyújtott pályázati projekt címe:„Újszülött, koraszülött csecsemők halálozási arányát csökkentő, egészséges életük esélyeit növelő, intelligens digitális új neonatal reanimációs asztal (nyitott inkubátor) kifejlesztése”

2017.03.06. dátummal Pálinkás József, NKFIH elnökének aláírásával, KFI Szakpolitikai szempontból támogathatónak minősítette a konzorciális projekttervet.

2017.06.04. Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság döntése alapján a projektet támogatásra érdemesnek ítélte.

2017.08.07. Támogatási Szerződés és kötelező mellékletei elfogadásra és aláírásra kerültek a konzorciumi tagok és a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről egyaránt.

2017.09.11. határnappal kiutalásra került minden konzorciumi tagnak a projekttel kapcsolatosan lehívható előlegek maximális mértéke (SE a projekt elszámolható költségének 100%, MTA SZTAKI a projekt elszámolható költségének 100%, MEDICOR Zrt. projekt elszámolható költségének 75%)

2017.09.19. konzorciumi projektindító megbeszélés (MEDICOR Zrt. SE, MTA SZTAKI)

 • Támogató (NGM) által aláírt/hitelesített Támogatási Szerződések átadása a konzorciumi tagok részére 1 eredeti példányban,
 • Projekt kezdő időpont kitűzése,
 • Projekt megkezdéséig szükséges konzorciális teendők megbeszélése

Projekt tervezett kezdete: 2018.01.01. – tervezett befejezése: 2019.12.31.

Megvalósítás: MEDICOR ZRT – SE – MTA SZTAKI KONZORCIUM

5c406007112ed054848828.pdf
5e1649d9be1e8797465257.jpg

2018-1.1.1-MKI-2018-00079

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírásra került a Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása pályázati felhívása.
A pályázat azonosítószáma: 2018-1.1.1-MKI-2018-00079
Projekt megvalósításához NKFI Alapból nyújtott támogatás összege: 98 074 412 Ft

Projekt megvalósítása: 2019.01.01. - 2020.10.31.
 
Projekt címe:  Újszülöttek, koraszülött csecsemők gyógyítását szolgáló új terápiás kékfénylámpa változatok kísérleti kifejlesztése, prototípusok készítése, exportképessé tétele.

Projekt összefoglaló: 

A tervezett projekt kiindulópontja az a tapasztalat, hogy a méhen belül az újszülöttek szervezetében több, az oxigént szállító vörösvértest található, amelyek egy része a születés után szétesik, bilirubin szabadul fel, a bőr sárgássá színeződik. Amennyiben nem kezelik az újszülöttet, a sárgaság akár olyan fokot is elérhet, hogy a bilirubin átkerül a vér-agy gáton, károsíthatja az agyat, ezért ha a bilirubin mennyisége elér egy bizonyos szintet, akkor fototerápiás kezelés szükséges. 
Az orvos- és műszaki tudomány felfedezése, hogy az UV-fény (kékfény) hatására a bőrben lévő bilirubin átalakul vízben oldódóvá, és így a máj munkája nélkül is kiürül a szervezetbőlMellékhatásaira azonban csak az elmúlt években irányult rá a figyelem, holott nemcsak a módszer használata, hanem túl használata is elterjedt, aminek megelőzésére a fejlesztésnél figyelmet kell fordítani.
A hagyományos készülékek használatánál felmerült, hogy közönséges és atípusos anyajegyek kialakulását eredményezhetik, ezért fontos a modern, szűkebb hullámhossz-tartományt kibocsátó készülék kifejlesztése (speciális LED sugárzók, beépítése), és új megoldásként a lámpába integrált sugárzási dózis folyamatos monitorizálása, és összegzése. 
A projekt célja olyan LED sugárzó kékfény terápiás lámpacsalád kifejlesztése, amellyel lerövidíthető a terápiás idő, csak 1-2 napos fénykezelésre lesz szükség, szemben a korábbi 3-4 nappal, miközben kezelés hatásfoka jobb lesz, és a mellékhatás minimalizálható. 
A lámpába integrálni fogjuk az újszülött testhőmérséklet mérését, a véroxigénszint és pulzusmérést. A fejlesztésnél kísérleteket végzünk a mérés non-kontakt technológiák alkalmazására.
Innováció és Tradíció, MEDICOR – Az egészséges kapcsolat.
Elérhetőségek:
MEDICOR Elektronika Zrt.
H-1097 Budapest Illatos út 9.
Tel: (+36-1) 280-6342
E-mail: 
medicor@medicor.hu
6163510bd8c25408650447.jpg

PM/15371-18/2020

GÉSZSÉGIPARI TÁMOGATÁSI PROGRAM (ETP)

Projekt címe: Pénzügyminisztérium
Projekt azonosítószáma: MEDICOR egészségipari beruházási és Koronavírus járványhoz köthető K+F tevékenység keretében megvalósuló komplex fejlesztési projekt
Projekt azonosító száma: PM/15371-18/2020
Szerződött támogatás összege: 1 023 280 603 Ft, Mely tartalmaz Kutatás-fejlesztéshez, átmeneti támogatási és COVID-19 szempontjából releváns kutatás-fejlesztéshez nyújtható támogatásokat egyaránt
Projektidőszak: 2021. január 1. - 2022.december 31.

ETP Pályázati projekt főbb megvalósítási pillére:

 1. COVID-hoz köthető orvostechnikai termékek gyártása szükségleteként, egyéb egészségipari beruházás keretében saját tulajdonban lévő 1097 Budapest Illatos út 9. szám alatti ipari telephelyen új 1500 m2-es orvostechnikai eszközök fejlesztésére és prototípusok előállítására alkalmas fejlesztő-gyártó csarnok építése.
 2. MEDICOR® MASSVENTIL® tömeglélegeztető -rendszer prototípus készülék kifejlesztése az Óbudai Egyetemmel együttműködésben és a termék MDR szerinti piacra vitelének megteremtése.
 3. Koronavírus járványhoz köthető K+F tevékenység keretében felnőtt és csecsemő gyógyászatban használatos CPAP non-invazív lélegeztető fejlesztés, prototípus gyártása. Intenzív (PIC) osztályon használt orvostechnikai eszközök adatait összegző orvostechnikai termék fejlesztése, prototípus gyártása.

További információ kérhető:
Telefon: (+36-1) 280 6900
Email: zsolt@medicor.hu

6163526279408454134763.jpg

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00122

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Támogató neve: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFIH)
Projekt címe:A MEDICOR Zrt. újszülött-gyógyászati műszerei rendszerszintű digitalizációjának megvalósítása, mesterséges intelligenciával támogatott adatkoncentrátor és lázlap rendszer létrehozása az újszülöttek, koraszülöttek halálozásának csökkentése érdekében.
Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00122
Szerződött támogatás összege: 342 701 802 Ft
Támogatás mértéke: 67,41%
Projektidőszak: 2021. január 1. - 2023. december 31.

A tervezett K+F projekt célja, a nagyon kis súlyú (500 gr.) újszülöttek életben maradási esélyeinek növelése és minőségi túlélésének megteremtése, melynek érdekében a MEDICOR 70 éves inkubátorfejlesztésben és gyártásban elért tapasztalatait, eredményeit és a kutatóintézetekkel, orvosegyetemekkel való együttműködés korábbi eredményeit is hasznosítja. Társaságunk a Semmelweis Egyetemmel, és a SZTAKI-val már kialakult, sikeres együttműködéssel valósítja meg a fejlesztést. Célunk olyan K+F tevékenység elvégzése, amely által egy új, Magyarországon nem gyártott, világviszonylatban versenyképes, piacvezető, intelligens, digitális, intenzív, komplex újszülött-gyógyászati termékrendszer jön létre. A létrehozandó prototípusok tudásuk alapján nemcsak Magyarországon, hanem az EU-ban, és az egész világon újdonságnak számítanak.

A MEDCIOR Zrt. az újszülött, koraszülöttekkel kapcsolatosan a jövőben is felelős társadalmi szerepvállalást vállalva a legmodernebb technológiákat alkalmazza (mesterséges intelligencia, big-data, non-contakt kamera technológiák…) az újszülött-gyógyászati műszereinek kifejlesztésében, mindezt az újszülöttek, koraszülöttek halálozásának csökkentése és életminőségük javítása érdekében.

További információ kérhető:
Telefon: (+36-1) 280 6900
Email: toth.zsolt@medicor.hu

61635262796ed344242071.pdf
61ed17d84c800075326835.jpg

NTP-2020-000245

Pályázati felhívás megnevezése: Nemzeti Exportvédelmi Program Külpiaci Növekedési Támogatás
Támogató neve: Külügyminisztérium – HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe: A MEDICOR Zrt. külpiaci jelenlétének növelése, Törökországban az újszülött gyógyászati készülékek új gyártó-fejlesztő bázisának létesítésével.
Projekt azonosítószáma: NTP2020-000245
Projekt megvalósítási forma: Konzorcium, Konzorciumvezető: MEDICOR Elektronika Zrt., Konzorciumi tag: MEDICOR Medikal Uretim Ticaret AS
Megvalósítási helyszín: Törökország/Ankara
Szerződött támogatás összege: 479 086 955 FT
Támogatás mértéke: 59,86%
Projektidőszak: 2021.12.09 - 2024. 07.31

A Nemzeti Exportvédelmi Programról szóló 1343/2020. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Kormány felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, a hazai vállalkozások exportpiacokon történő megjelenését, azok megtartását és tőkekihelyezéseiket támogató, vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázati program meghirdetésére a Támogató közreműködésével. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium Fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport (ÁHT azonosító: 297346) megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet 1. melléklet 6. sora alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint fejezetgazda megbízta a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy Támogatóként bonyolítsa le a pályázati programot.

A Támogató 2020.07.21-én meghirdette a Külpiaci Növekedési Támogatás pályázati felhívását, melyre a Konzorciumvezető támogatási kérelmet nyújtott be a MEDICOR Zrt. külpiaci jelenlétének növelése, Törökországban az újszülött gyógyászati készülékek új gyártó-fejlesztő bázisának létesítésével” című projekt megvalósítása érdekében.

A Cég termékei iránt mutatkozó folyamatos kereslet-növekedés kielégítésére a gyártási kapacitás bővítése szükséges. Emiatt a MEDICOR Zrt. megvizsgálta egy MEDICOR többségi tulajdonú gyártóüzem létrehozásának lehetőségét törökországi, Ankarában.

MEDICOR-nak több évtizede együttműködő partnerei vannak Törökországban, akikkel a projekt keretében a termékeink továbbfejlesztését is tervezzük. Nagyon gyorsan forgalomképessé szeretnénk tenni Törökországban a MEDICOR csecsemőgyógyászati termékeit, és rövid időn belül elindítani a helyi dolgozók, partnerek és további magyar iparági vállalkozások – Török piacon érdekelt MediKlaszter tagok- bevonásával a gyártást. Fel kívánjuk építeni a török értékesítési hálózatunkat, hogy segítsük a közel 1 millió török újszülött/koraszülött életben tartását, egészséges életútját. A helyi piaci igényekre szabottan legyártott termékeinket értékesíteni fogjuk a közel-keleti, afrikai és ázsiai célpiacokon.

További információ kérhető:
Telefon: (+36-1) 280 6900
Email: toth.zsolt@medicor.hu

61627f920fec4773965024.jpg

VEKOP-1.2.6.-20-01528

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Kedvezményezett neve: MEDICOR Elektronika Zrt.
Projekt címe: Technológiai fejlesztés, ingatlan korszerűsítés, megújuló energiafelhasználás bevezetése a MEDICOR Zrt-nél
Projekt azonosítószáma:VEKOP-1.2.6.-20-01528
Támogatási összeg: 27 192 802 Ft
Támogatás mértéke: 70%
Projektidőszak: 2020.07.02 - 2021.08.15
Projekt tényleges befejezés dátuma: 2021.07.09

A fejlesztés eredményeként a MEDICOR Zrt új eszközöket vásárolt, amelyek növelik a termékek minőségét, és hozzájárulnak a termelő, fejlesztő terület jobb használhatóságához, mint pl.: az új gyártási, bemérési és fejlesztési terek informatikai rendszerének bővítése, modern csecsemőgyógyászati fejlesztési teszthelyszín kialakítása és a munkafolyamatok digitalizációja, a biztonsági-minőségi feltételek javítása. A társaság székhelyén 50kVA / 60kWp napelem rendszer telepítésére is sor került, amelyet az újszülött-gyógyászati termékek gyártásához és főleg beméréséhez szükséges villamos energia költségeit optimalizálja.

További információ kérhető:
Telefon: (+36-1) 280 6900
Email: toth.zsolt@medicor.hu

6162866702201662386343.pdf